Ορθή Επανάληψη Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο ΚΕΔΑ/Ζ

Ανακοινώνεται ότι λόγω επαναδημοσίευσης ορθής επανάληψης της περίληψης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2014 στον ημερήσιο τύπο, θα ορισθεί νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, η οποία θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός του χρονικού διαστήματος που θα οριστεί με … Continue reading Ορθή Επανάληψη Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο ΚΕΔΑ/Ζ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο ΚΕΔΑ/Ζ για τη ΣΟΧ 1/2014 – AΔΑ: ΒΙΦΥ6-2Ε6

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τη ΣΟΧ 1/2014 -AΔΑ: ΒΙΦΥ6-2Ε6, ορίζεται η Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 26 Μαΐου 2014.http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%A56-2%CE%956

Λειτουργία Χειμερινής Περιόδου Κέντρου Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας / Σκοτίνας (ΚΕΔΑ/ΣΚ)

Το Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας / Σκοτίνας (ΚΕΔΑ/ΣΚ) θα λειτουργήσει για την 28η Οκτωβρίου από 25 έως 28 Οκτωβρίου 2013 και για την εορτή των Αρχαγγέλων από 7 έως 10 Νοεμβρίου 2013. Για τις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από 23 Δεκεμβρίου 2013 έως 6 Ιανουαρίου 2014.Οι Σειρές Παραγωγικών Σχολών της ΠΑ που επιθυμούν συνεστιάσεις - … Continue reading Λειτουργία Χειμερινής Περιόδου Κέντρου Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας / Σκοτίνας (ΚΕΔΑ/ΣΚ)