Η Θεσσαλονίκη έχει αεροπορική ιστορία…θα μπορούσε να έχει και μουσείο !!! (ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΝΤΕΟ )

Όπως υπάρχει το Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, θα μπορούσε πράγματι να υπάρχει ένα αντίστοιχο Μουσείο στην Θεσσαλονίκη με τα δύο, τα τέσσερα στο μέλλον ίσως συγκεκριμένα αεροσκάφη»