Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαϊου 2019 ο τεχνικός διάλογος για τα Mirage 2000

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου ο τεχνικός διάλογος για τα Mirage 2000 που αφορά την Συντήρηση Οπλικών συστημάτων των όπλων... Με ανακοίνωση του το ΓΕΑ στη ΔΙΑΓΕΙΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε τεχνικό διάλογο σχετικά με το θέμα συντήρησης των οπλικών συστημάτων των Mirage 2000. Η συντήρηση αφορά τα όπλα : Α.  Συντήρηση Οπλικού … Συνεχίστε να διαβάζετε Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαϊου 2019 ο τεχνικός διάλογος για τα Mirage 2000.