“Πισώπλατα” μαχαιρώματα για τα C-130 της ΕΑΒ & προσπάθεια απαξίωσης της…

Advertisements

Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει δημιουργηθεί ήδη περιβάλλον επιχειρηματικού “ανταγωνισμού” γύρω από την ΕΑΒ και η απαξίωσή της με τον έναν ή άλλον τρόπο, είναι σαφές ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα.