Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) για τις ετήσιες κρίσεις στην ανώτατη ηγεσία του Στρατεύματος.

Το ΣΑΓΕ κατά την 7η Συνεδρίασή του, της Δευτέρας 01 Mαρτίου 2021, έκρινε ως ακολούθως :

  α. «Διατηρητέους» τους:

    (1) Αντιπτέραρχο (Ι) Μπουρολιά Θεμιστοκλή
    (2) Υποπτέραρχο (Ι) Φασούλα Γεώργιο
    (3) Υποπτέραρχο (Ι) Χατζήρη Πέτρο
    (4) Υποπτέραρχο (Ι) Κελλάρη Κωνσταντίνο
    (5) Υποπτέραρχο (Ι) Τσιλίκα Στέργιο
    (6) Υποπτέραρχο (Ι) Βαγενά Γεώργιο
    (7) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Καραδήμα Γεώργιο
    (8) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Τελλίδη Χρήστο
    (9) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο
    (10) Υποπτέραρχο (Ο) Γαβριηλίδη Γεώργιο
    (11) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Χατζηγεωργίου Δημήτριο

  β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:

    (1) Αντιπτέραρχο (Ι) Γκοντικούλη Ιωάννη
    (2) Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Αράπη Κωνσταντίνο
    (3) Υποπτέραρχο (Ι) Ρέτσα Νικόλαο
    (4) Υποπτέραρχο (Ι) Πιτταρά Νικηφόρο
    (5) Υποπτέραρχο (Ι) Γρίβα Ζαχαρία
    (6) Υποπτέραρχο (Ι) Παναγιωτόπουλο Κυριάκο
    (7) Υποπτέραρχο (Ι) Μπόμπολη Γεώργιο
    (8) Υποπτέραρχο (ΕΑ) Μιχαλάκη Νικόλαο
    (9) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Τολούμη Γεώργιο