Του Στέργιου Δ. Θεοφανίδη

Τα δύο αφιερώματα που δημοσιεύσαμε για τα εν εξελίξει προγράμματα ανάπτυξης μαχητικών έκτης γενιάς σε Ευρώπη (Tempest) και Ιαπωνία (FX) σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως. Ένα από τα επικρατέστερα σχόλια που είχε τη μορφή ερωτήματος, ήταν σχετικό με το εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει ή όχι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Η απάντηση είναι δυστυχώς αρνητική. Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα όπως θα δούμε παρακάτω. Και οι λόγοι όπως θα αποδείξουμε ΔΕΝ είναι οικονομικοί.

Ξεκινάμε από τα βασικά. Τα θεμελιώδη, που σε όλο τον κόσμο είναι και τα ευκόλως εννοούμενα. Το πρώτο που θα πρέπει να επισημάνουμε, είναι το ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής ενός μαχητικού αεροπλάνου, προϋποθέτει συνθήκες, δεδομένες σε όλες τις χώρες στην Ευρώπη, οι οποίες ΔΕΝ υπάρχουν στην Ελλάδα. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες;

Δείτε περισσότερα