Το πρόγραμμα της αναβάθμισης 84 μαχητικών αεροσκαφών F-16 στη διαμόρφωση “V” εξελίσσεται ομαλά. Αυτό όμως δε σημαίνει τίποτα και στους υπεύθυνους επικρατεί αγωνία για την περεταίρω εξέλιξη του προγράμματος, καθώς όλα πρέπει να λειτουργήσουν ως καλοκουρδισμένο ρολόι για να μην ανακύψουν δυσάρεστες καταστάσεις.

Η εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος εμπεριέχει σημαντικά χρονικά ορόσημα τα οποία εάν χαθούν τότε οι καθυστερήσεις θα είναι αναπόφευκτες. Ας εξηγήσουμε που βρισκόμαστε και τι ακολουθεί…

Η αναβάθμιση του πρωτοτύπου έχει εξελιχθεί ομαλά στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μαχητικό βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών εδάφους. Στην Ελλάδα έχουν φτάσει τα πλέον -θεωρούμενα από το αμερικανικό Δημόσιο ως- διαβαθμισμένα απάρτια (υποσυστήματα) που θα εγκατασταθούν στο αεροσκάφος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αμερικανική πρεσβεία έχει μεριμνήσει για την απομάκρυνσή τους από το τελωνείο και την ασφαλή φύλαξή τους.

Δείτε περισσότερα