Σημαντικό ρόλο για την διεξαγωγή των αεροπορικών επιχειρήσεων έχει η Μοίρα Συντήρησης Βάσης στη 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα.

Η μοίρα έχει ως αποστολή της τι διατήρηση υψηλού δείκτη αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας των αεροσκαφών, με την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και την συντήρηση μέσων και συστημάτων που διατίθενται…

Με απόλυτη προσήλωση εκτελείται η επιθεώρηση και η συντήρηση των αεροσκαφών Mirage 2000 και Mirage 2000-5, από το άριστα ειδικευμένο προσωπικό της Μοίρας Συντηρήσεως Βάσεως (ΜΣΒ) της 114 Πτέρυγας Μάχης…Ο σκοπός της Μοίρας Συντήρησης Βάσης είναι η υποστήριξη των αεροσκαφών Mirage 2000 και Mirage 2000-5 σε δεύτερο βαθμό συντήρησης, δηλαδή εργασίες που δεν δύναται να εκτελεστούν στο πρώτο βαθμό συντήρησης, που υλοποιείται στις πολεμικές μοίρες.

Το τεχνικό προσωπικό κατανέμεται ανάλογα με την εξιδανίκευση του σε σμήνη. Υπάρχουν ‘έξι διαφορετικά σμήνη, συν τρία τμήματα με ανάλογη ειδίκευση.

Τα συνεργεία του πρώτου σμήνους βάσεως εκτελούν περιοδικές επιθεωρήσεις εργοστασιακού επιπέδου, ελέγχοντας τα επιμέρους συστήματα των αεροσκαφών…Οι περιοδικές επιθεωρήσεις είναι μεγάλες επιθεωρήσεις των αεροσκαφών, εκτελούνται μόνο από την ΜΣΒ και γίνονται κάτω από συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΜΣΒ 114 Πτέρυγα Μάχης : Οι άνθρωποι που διατηρούν ασφαλή τα Mirage 2000/-5, ID: 26635

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Τα αεροσκάφη επιθεωρούνται από όλες τις ειδικότητες, ώστε να αποδοθούν τα τμήματα που παρουσιάζουν βλάβες στα αντίστοιχα σμήνη της μοίρας που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχό τους.

Αντικειμενικός στόχος του 3ου σμήνους της Μοίρας Συντηρήσεως Βάσεως, είναι ο έλεγχος ή επισκευή και η παράδοση στις πολεμικές μοίρες όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων των αεροσκαφών Mirage 2000 και Mirage 2000-5.

Το συνεργείο ATEC 5000 αποτελείται από δύο σταθμούς ελέγχου… που ελέγχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ηλεκτρονικών συστημάτων των αεροσκαφών… Το συνεργείο ATEC 5000 ελέγχουν περισσότερο από ογδόντα βαθμίδες των ηλεκτρονικών συστημάτων Mirage 2000 και Mirage 2000-5.

Έργο λοιπόν και ύψιστος στόχος στις μοίρες συντηρήσεως βάσεως είναι η συντήρηση και άμεση αποκατάσταση των αεροσκαφών, ώστε να επιστρέψουν σύντομα στις αντιστοιχείς πολεμικές μοίρες έτοιμα να σκίσουν και πάλι τους αιθέρες !!!