005-1589922528

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Με διπλή βάρδια εργασίας, η ΕΑΒ προχωρά έχοντας επιταχύνει την προετοιμασία του F-16 που θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτότυπο αναβαθμισμένου F-16V. Με αυτό τον τρόπο, καλύπτεται ο χαμένος χρόνος εξαιτίας της απεργίας των εργαζομένων που προηγήθηκε αλλά και των γενικότερων συνεπειών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το “005” έχει αποψιλωθεί από το ύψος του πιλοτηρίου και εμπρός, με την ομάδα των 25-30 εργαζομένων της ΕΑΒ να εργάζεται εντατικά χάρη και στο υψηλό επίπεδο εξειδικεύσεως που τους διακρίνει. Προκειμένου το έργο να προχωρήσει με άνεση, η εταιρεία έχει εμπλέξει επιλεγμένο προσωπικό μεγάλης εμπειρίας, που γνωρίζει το F-16 σαν την παλάμη του χεριού του, αφήνοντας απολύτως ικανοποιημένους τους εκπροσώπους της Lockheed Martin που επιβλέπουν τις εργασίες.

Δείτε περισσότερα

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Αναβάθμιση F-16V με ταχύτατους ρυθμούς στην ΕΑΒ, ID: 25990

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual