Εργαστηριακές ασκήσεις από τους Δόκιμους της ΣΤΥΑ, ΣΜΥΑ, ΣΑΕ στην 206 ΠΑΥ

tn_DSC_0309Εκπαιδευτική επίσκεψη στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) πραγματοποίησαν οι Δόκιμοι της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) και της ειδικότητας Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΕ) στη 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206 ΠΑΥ).

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Εργαστηριακές ασκήσεις από τους Δόκιμους της ΣΤΥΑ, ΣΜΥΑ, ΣΑΕ στην 206 ΠΑΥ, ID: 25383

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

tn_DSC_0327

Οι Δόκιμοι κατά την επίσκεψή τους στην μονάδα πραγματοποίησαν εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων «Τεχνική Νομοθεσία και Κοστολόγηση Έργων» και «Στοιχεία Εδαφομηχανικής – Θεμελιώσεις», υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Κατασκευών και του Τμήματος Εργαστηριακών Δοκιμών της 206ΠΑΥ.