Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, οι σπουδαστές της 51ης Σειράς του Σχολείου Αεροπορικής Ιατρικής (Σ.Α.Ι.) επισκέφθηκαν το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και την 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ), στο πλαίσιο προγραμματισμένου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Τους σπουδαστές υποδέχθηκε στο Αρχηγείο ο Διευθυντής Β’ Κλάδου, Ταξίαρχος (Ι) Γρηγόριος Θεοχαρίδης και στην 110ΠΜ ο Διοικητής της, Σμήναρχος (Ι) Χρήστος Κακατάτσης.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους οι σπουδαστές ενημερώθηκαν σχετικά με την οργάνωση, την αποστολή, το έργο, τις δραστηριότητες και τα μέσα του Αρχηγείου, ενώ στην 110ΠΜ επισκέφτηκαν και ενημερώθηκαν αντίστοιχα για την αποστολή και τον ρόλο της 337 μοίρας καθώς και για την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας.

Περισσότερες Φωτογραφίες

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Επίσκεψη του Σχολείου Αεροπορικής Ιατρικής (ΣΑΙ) στο ΑΤΑ και την 110ΠΜ, ID: 25252

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual