Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/5/2016

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/5/2016, ID: 188

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό από την Κω στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στη Μυτιλήνη.
Συμπληρώθηκαν 5,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

https://www.haf.gr