Βαθμός Επισμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1915 στο Ίσαρι Αρκαδίας.

Τον Αύγουστο του 1934 κατατάχθηκε σαν εθελοντής στην Αεροπορική Βάση Φαλήρου και τον φθινώπορο του επόμενου χρόνου εισήλθε στο Τμήμα Υπαξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας σαν εκπαιδευόμενος χειριστής.

Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού-γερμανικό Πολέμου.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΣΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 15/5/1942 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 198

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Την 15η Μαΐου 1942 εκτελέστηκε στην Μυτιλήνη από τους Γερμανούς.

http://www.pasoipa.org.gr