Βαθμός Επισμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1915 στα Μελίσσια Κορινθίας.

Το 1933 κατατάχθηκε σαν μαθητής στη Σχολή Τεχνητών Αεροπορίας.

Εκτελέστηκε την 15 Μαΐου 1942 από τους Γερμανούς στην προσπάθειά του να διαφύγει στη Μέση Ανατολή.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία 15/5/1941 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 193

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr