Τις άγνωστες επιχειρησιακές πτυχές της 348 ΜΤΑ μαθαίνουμε μέσα από ένα βίντεο του παρελθόντος από την εκπομπή “Με αρετή και τόλμη”. Διάφορες επιχειρήσεις των RF-4E που λήγοι γνωρίζουν ότι μπορούν να εκτελεστούν από την συγκεκριμένη μοίρα η από το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο οικοδεσπότης τότε της μοίρας ήταν ο Ανσ/μχος (Ι) Χρήστος Βαίτσης ο νύν Α/ΓΕΑ παρακάτω εξηγεί της δυνατότητες και τους ρόλους της μοίρας.  

Η βασική αποστολή της 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνώρισης είναι η εφαρμογή σύμφωνα με τα ειδικά και γενικά σχέδια και των 3ον κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και έγκειται στην αεροφωτογράφηση, στην παρατήρηση  των εχθρικών δυνάμεων στη δική τους την περιοχή πλησίον της δικής μας περιοχής, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και όταν ο εχθρός εισέρχεται μέσα στην δική μας περιοχή.
Αποστολή της 348 ΜΤΑ είναι να τον αποκαλύψει, να τον παρακολουθήσει, να τον απεικονίσει και στην συνέχεια να δώσει της απαραίτητες πληροφορίες στα αρμόδια επιτελεία επιχειρησιακής σχεδίασης για να γίνει ο ανάλογος σχεδιασμός των επιχειρήσεων.