Βαθμός Αρχισμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα 335 Μοίρα Διώξεως
Αεροσκάφος Hawker Hurricane Mk I/Mk II/Mk IIB/Mk IIC


Γεννήθηκε το 1908 στην Αθήνα.

Τον Νοέμβριο του 1929 κατατάχθηκε ως στρατεύσιμος στο 1ο Σύνταγμα Πεζικού. Τον επόμενο χρόνο μετατέθηκε στο Α’ Σύνταγμα Αεροπλάνων, απ’ όπου απολύθηκε το 1931 με ειδικότητα δεκανέα μετεωρολόγου. Τις παραμονές της ενάρξεως του Ελληνοϊταλικού Πολέμου ανακλήθηκε με τον βαθμό του Έφεδρου Σμηνία ιπταμένου και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις. Με την κατάρρευση του Ελληνικού Μετώπου (Απρίλιος 1941) διέφυγε στην Αίγυπτο, όπου συνέχισε τη δράση του.

Σκοτώθηκε στις 13 Μαΐου 1942 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής αναρριχήσεως με οξυγόνο, λόγω πτώσεως και συντριβής του αεροσκάφους Hurricane της Εκπαιδευτικής Μοίρας Διώξεως έξω από το αεροδρόμιο Ακίρ της Παλαιστίνης.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΑΔΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου 13/5/1942 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 248

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr