Στις αρχές του επομένου έτους θα ξεκινήσει η αναβάθμιση των μαχητικών τύπου F-16 της Αεροπορίας της Ταϊβάν, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή ειδικού υποστέγου στο οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες, όπως ενημέρωση η εταιρία AIDC (Aerospace Industrial Development Corp) της νήσου.

Δείτε περισσότερα