Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνωρίσεως
Αεροσκάφος Republic RF-84F Thunderflash

Γεννήθηκε το 1946 στα Βέρβενα Αρκαδίας.

Εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας το Σεπτέμβριο του 1964 και αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 1967 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 7 Μαΐου 1969, λόγω προσκρούσεως στο έδαφος και αναφλέξεως του αεροσκάφους του RF-84F της 348 Μοίρας Τακτικής Αναγνωρίσεως, μέσα στο αεροδρόμιο της 110 Πτέρυγας Μάχης (Λάρισα), κατά την απογείωση για εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 7/5/1969 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 470

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr