Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1917 στο Βαθύ Σάμου.

Τον Απρίλιο του 1939 κατατάχθηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού Σύρου. Αποφοίτησε τον Φεβρουάριο του 1940 με τον βαθμό του έφεδρου Ανθυπασπιστή Πεζικού και πτυχίο πολυβολητή-βομβαριστή, που είχε αποκτήσει μετά τη σύντομη εκπαίδευση στη Σχολή Γενικής Εκπαιδεύσεως και Ειδικοτήτων. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου μετατάχθηκε στην Ελληνική Αεροπορία ως Αρχισμηνίας και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Χάθηκε στις 3 Μαΐου 1945 κατά το ναυάγιο του ναρκαλιευτικού “Σπερχειός” στην Ύδρα.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΧΡΥΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου 3/5/1945 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 532

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr