Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 335 Μοίρα Διώξεως
Αεροσκάφος Republic F-84G Thunderjet


Γεννήθηκε το 1931 στο Σουφλί Έβρου.

Τον Απρίλιο του 1953 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας (τμήμα εφέδρων χειριστών) και το Σεπτέμβριο του 1954 αποφοίτησε με το βαθμό του εφέδρου ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 2 Μαΐου 1956 κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, όταν το αεροσκάφος του, F-84G της 335 Μοίρας Διώξεως – Βομβαρδισμού, κατέπεσε λόγω βλάβης στην περιοχή Σοφάδων Καρδίτσας.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτου 2/5/1956 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 540

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr