Βαθμός Υποσμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1921 στην Αθήνα.

Υπηρέτησε στην Ελληνική Αεροπορία αρχικά ως εθελοντής στρατεύσιμος Σμηνίτης και τον Μάιο του 1945 κατατάχθηκε ως έφεδρος οδηγός αυτοκινήτων στην Αεροπορική Μοίρα Αθηνών. Από εκεί, τον Ιούλιο του μετατέθηκε στην 1η Ελληνική Πτέρυγα (Σέδες).

Στις 30 Απριλίου 1947, ενώ μετέφερε με υπηρεσιακό αυτοκίνητο αξιωματικούς της Αεροπορίας από τη Θεσσαλονίκη στο Σέδες, δέχτηκε χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα και να πεθάνει την επόμενη μέρα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννου 30/4/1947 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 609

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr