Το Σάββατο 23 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Βουρλιώτες Σάμου.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 23/4/2016, ID: 808

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 νεογνά από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στη Ρόδο.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στη Μυτιλήνη.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 9,8 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.

https://www.haf.gr