Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1910 στη Σαλμώνη Ηλείας.

Τον Απρίλιο του 1929 κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας. Αποφοίτησε τον Απρίλιο του επόμενου έτους με τον βαθμό του Λοχία και πτυχίο χειριστή.

Σκοτώθηκε στις 22 Απριλίου 1940 στο αεροδρόμιο Σέδες, όπου υπηρετούσε, λόγω συγκρούσεως του αεροπλάνου του με άλλο κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεως μαθητή.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέου 22/4/1940 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 889

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.