Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:


Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στη Μυτιλήνη.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 2,8 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

https://www.haf.gr