Πρότυπα αιτήσεων για την επιλογή των τέκνων του προσωπικού της ΠΑ, καθώς και άλλου προσωπικού που υπηρετεί ή εργάζεται σε Μονάδα της ΠΑ και που επιθυμεί τη φοίτησή τους στο 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου – Παράρτημα 251 ΓΝΑ, για το σχολικό έτος 2016 – 2017, ως κατωτέρω:

Φοίτηση τέκνων στο 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου – Παράρτημα 251 ΓΝΑ, για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Αίτηση Επιλογής Νηπίων Στρατιωτικού Προσωπικού

Αίτηση Επιλογής Νηπίων Πολιτικού Προσωπικού