Υπέρπτηση Τούρκων πάνω από τις Οινούσες!

Ένα ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, F-16, εισήλθε στις 13:26 στο FIR Αθηνών μεταξύ ν. Λέσβου και ν. Χίου και πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν ν. Οινουσών, στα 9.000 πόδια.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Υπέρπτηση Τούρκων πάνω από τις Οινούσες!, ID: 1658

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ο ανωτέρω σχηματισμός εξήλθε του FIR Αθηνών στις 13:27 μεταξύ ν. Λέσβου και ν. Χίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.