Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 13η Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού
Αεροσκάφος Vickers Wellington Mk XIIΙ/T.10


Γεννήθηκε το 1919 στους Μυτιληνιούς Σάμου.

Τον Ιούλιο του 1942 κατατάχθηκε στην Ελληνική Αεροπορία που βρισκόταν τότε στη Μέση Ανατολή. Μετά την πάροδο δύο ετών (Οκτώβριος 1944) πήρε ειδικότητα ασυρματιστή-πολυβολητή και βαθμό έφεδρου Σμηνία. Μονιμοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1946 με τον βαθμό του Αρχισμηνία.

Σκοτώθηκε στις 10 Απριλίου 1946 κατά την εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής, όταν λόγω βλάβης του κινητήρα, το αεροσκάφος Wellington της 13ης Μοίρας Ελαφρού Βομβαρδισμού στο οποίο επέβαινε, κατέπεσε στη θάλασσα κοντά στη Φαληρική Ακτή.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 10/4/1946 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 1758

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr