Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από τη Λήμνο στη Θεσσαλονίκη.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από Κώ και Ρόδο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 βρέφος από τα Ιωάννινα στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 βρέφος από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 9,8 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.

https://www.haf.gr