Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 112 Πτέρυγα Μάχης
Αεροσκάφος Supermarine Spitfire Mk VB/VC, Mk IX Lf/HF, Mk XVI


Γεννήθηκε το 1930 στην Τρίπολη.

Το Σεπτέμβριο του 1948 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας και αποφοίτησε τον Οκτώβριο του 1950 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.

Στις 7 Απριλίου 1951 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της 112 Πτέρυγας Μάχης (Ελευσί­να) με αεροσκάφος Spitfire, ως αρχηγός σχημα­τισμού, για εκτέλεση εκπαιδευτικής ασκήσεως στην περιοχή  Μάνδρας. Κατά τη διάρκεια εικο­νικών βυθίσεων το αεροσκάφος προσέ­κρου­σε σε κορμό δένδρου, με αποτέλεσμα να σκοτω­θεί ο χειριστής.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΒΡΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Φωτίου 7/4/1951 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 1830

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr