Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος Supermarine Spitfire Mk VB/VC, Mk IX Lf/HF, Mk XVI


Γεννήθηκε το 1925 στα Χανιά.

Κατατάχθηκε στη Β. Αεροπορία τον Ιούνιο του 1945 με την πρώτη μεταπολεμική σειρά για το Τμή­μα Δοκίμων Εφέδρων Υπξκών Χειριστών. Τελικά αποφοίτησε το Μάιο του 1948 με το βαθμό του μονίμου ανθυποσμηναγού.

Στις 4 Απριλίου 1951 προγραμματίσθηκε από τη Σχολή Αεροπορίας, όπου υπηρετούσε, ως αρχηγός σχηματισμού 5 αεροσκαφών για εκτέ­λε­ση εκπαιδευτικής ασκήσεως. Κατά τη διάρκεια της ασκήσεως αυτής το αεροσκάφος τύπου Spit­fire, στο οποίο επέβαινε, συγκρούστηκε με άλλο ίδιου τύπου πάνω από τη λίμνη του Μαραθώνα, με αποτέλεσμα την πτώση του στο έδαφος και το θάνατο του χειριστή.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ του Αντωνίου 4/4/1951 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 1992

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr