Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1904 στην Αθήνα.

Τον Ιούλιο του 1922 κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό και πήρε δίπλωμα αερομηχανικού. Αργότερα εκπαιδεύτηκε ως χειριστής αεροπόρος και τον Αύγουστο του 1929 έχοντας ήδη αποκτήσει το πτυχίο του, μετατάχθηκε στα μόνιμα στελέχη των υπαξιωματικών αεροπόρων της Ναυτικής Αεροπορίας με τον βαθμό του Κελευστή χειριστή.

Τον Απρίλιο του 1935 τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και γράφτηκε στα στελέχη της εφεδρείας. Ανακλήθηκε τον Αύγουστο του 1936 και τοποθετήθηκε στη Σχολή Αεροπορίας ως εκπαιδευτής.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Περικλέους 2/4/1935 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 2029

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Σκοτώθηκε στις 2 Απριλίου 1937 στη Χελιδονού Αττικής συνέπεια αεροπορικού ατυχήματος.

http://www.pasoipa.org.gr