Τη συναρμολόγηση ενός πρωτοτύπου συστήματος ηλεκτρο-οπτικής στόχευσης (EOTS: Electro-Optical Targeting System), που φέρει την ονομασία Advanced EOTS, προηγμένης τεχνολογίας, το οποίο σχεδιάζεται να αντικαταστήσει τη βασική έκδοση που σήμερα εξοπλίζει τον στόλο των F-35 Lightning II, κοινοποίησε η κατασκευάστρια Lockheed Martin.

Δείτε περισσότερα