Την πρόθεση της να διεξαγάγει, τους επόμενους μήνες, πτητικές δοκιμές του νέου ατρακτιδίου έρευνας και ιχνηλάτησης υπερύθρων (IRST: Infra-Red Search and Track) που φέρει την ονομασία Legion, κοινοποίησε η κατασκευάστρια Lockheed Martin.

Δείτε περισσότερα