Σύμφωνα με το ΦΕΚ 224/11-3-16 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2016-17 έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους, ως εξής:

1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Αεράμυνας, Αριστείδης Τζαγάκης του Μιχαήλ
β. Εφοδιαστής, Δημήτριος Καφετζόπουλος του Αλεξάνδρου
γ. Ραδιοναυτίλος, Κωνσταντίνος Πατσιώρας του Λάμπρου

2. Μη Διατηρητέοι:
α. Ιπτάμενοι
(1) Ιωάννης Κονταράκης του Ζαχαρία
(2) Ανδρέας Καλαντζής του Διονυσίου
(3) Γεώργιος Πεχλιβάνης του Χρήστου
(4) Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Χαραλάμπους
β. Αεράμυνας, Θωμάς Δημητρίου του Γεωργίου.

3. Προακτέους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ 1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 11, 20 παρ. 4ε και 21 παρ. 4α, 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στο βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, τον Σμήναρχο Εφοδιαστή Δημήτριο Καφετζόπουλο του Αλέξανδρου.
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ 1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 20, 20 παρ. 4ε, και 21 παρ. 4στ, 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στο βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκαν ως μη Διατηρητέοι, τους παρακάτω Σμήναρχους:

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2016-17, ID: 2615

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

(1) Ιπτάμενοι
(α) Ιωάννης Κονταράκης του Ζαχαρία
(β) Ανδρέας Καλαντζής του Διονυσίου
(γ) Γεώργιος Πεχλιβάνης του Χρήστου
(δ) Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Χαραλάμπους
(2) Αεράμυνας, Θωμάς Δημητρίου του Γεωργίου.