Βαθμός Σμήναρχος
Υπηρεσία / Μοίρα 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών
Αεροσκάφος CL-215

Γεννήθηκε το 1932 στην Ελάτεια Φθιώτιδας.

Τον Αύγουστο του 1953 εισήλθε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Εφέδρων Χειριστών και αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1955 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 9 Μαρτίου 1984 στο αε­ρο­δρόμιο Ελευσίνας, συνεπεία πτώσεως και συντριβής του αεροσκάφους CL-215 της 355 Μοί­ρας Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης (Ελευσίνα), του οποίου ήταν κυβερνήτης κατά τη διάρκεια διατεταγμένης αποστολής.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου 9/3/1984, ID: 2784

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr