Βαθμός Επισμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 110 Πτέρυγα Μάχης
Αεροσκάφος Lockheed T-33


Γεννήθηκε το 1954 στο Θεοδωράκειο Πέλλης.

Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το Σεπτέμβριο του 1973 και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1977 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε σε διατεταγμένη αποστολή με αεροσκάφος Τ-33Α του 370 Σμήνους Εφηρμοσμένης Εκπαιδεύσεως της 110 Πτέρυγας Μάχης (Λάρισα), λόγω προσκρούσεώς του στο έδαφος, στην περιοχή της Νότιας Βοιωτίας, με κυβερνήτη τον Επισμηναγό Ι. Γαλανό, στις 7 Μαρτίου 1989.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΤΟΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή 7/31989 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 2889

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr