Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 344 Μοίρα Δίωξης Βομβαρδισμού
Αεροσκάφος Republic F-84F Thunderstreak


Γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη.

Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το Νοέμβριο του 1967 και αποφοίτησε τον Απρίλιο του 1971 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1976, όταν το αεροσκάφος F-84F της 344 Μοίρας Διώξεως – Βομ­­βαρδισμού, στο οποίο επέβαινε ως χειριστής κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, κατέπεσε στη Χάλ­­κη Λάρισας και καταστράφηκε.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΓΙΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γερασίμου 24/2/1976 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 3183

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr