Βαθμός Αρχισμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα 21η Μοίρα Διώξεως
Αεροσκάφος Gloster Gladiator Mk I/Mk II


Γεννήθηκε το 1918 στην Αθήνα.

Τον Σεπτέμβριο του 1936 εισήλθε στο Τμήμα Υπαξιωματικών Χειριστών της Σχολή Αεροπορίας. Αποφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 1938 με τον βαθμό του Σμηνία χειριστή.

Στις 23 Φεβρουάριο 1941 επιστρέφοντας από διατεταγμένη αποστολή αναχαιτίσεως εχθρικών αεροσκαφών, αναγκάστηκε λόγω τραυματισμού του να προσγειώσει ανωμάλως το αεροπλάνο του Gladiator της 21ης Μοίρας Διώξεως, στη θέση Κεράσοβο 15 χλμ. ΒΑ της Παραμυθιάς. Κατά την ανώμαλη προσγείωση το αεροσκάφος έπιασε φωτιά και απανθρακώθηκε μαζί με τον χειριστή.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΧΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου 23/2/1941 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 3250

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr