Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κυπαρισσία.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 18/2/2016, ID: 3321

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από Σαντορίνη και Ηράκλειο σε Ηράκλειο και Λάρισα.
Συμπληρώθηκαν 6,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

https://www.haf.gr