Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος North American Aviation T-6G (Harvard)


Γεννήθηκε το 1928 στην Ελλοπία Βοιωτίας.

Τον Ιούνιο του 1947 εισήλθε στη Σχολή Αε­ροπορίας, από την οποία αποφοίτησε τον Ιανουά­ριο του 1949 με το βαθμό του ανθυποσμη­ναγού.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1950, κατά τη διάρ­κεια εκπαιδευτικής πτήσεως, το αεροσκάφος του τύπου Harvard της Σχολής Αεροπορίας κα­τέπε­σε και συνετρίβη στη θέση Σπαθάρι Κανά­κι, κοντά στα Σπάτα Αττικής, με αποτέλεσμα το θά­νατο του χειριστή.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου 18/2/1950 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 3358

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr