Πληροφορίες από εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ρώσοι ανέπτυξαν στο θέατρο της Συρίας το πιο προηγμένο αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR: Intelligence Surveillance Reconnaissance) το Tupolev Tu-214R, σε μια προσπάθεια περεταίρω βελτίωσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των δυνάμεών τους στην περιοχή.

Δείτε περισσότερα