Ψηφίστηκε το Διάταγμα “Περί Οργανώσεως Διοικήσεως των Δυνάμεων Αεροπορίας Στρατού”, με το οποίο ορίζεται ως έδρα της Διοίκησης Αεροπορίας Στρατού η Θεσσαλονίκη και υπάγονται σ’ αυτήν τα Β’ και Γ’ Συντάγματα Αεροπλάνων (Λάρισα και Σέδες αντίστοιχα), ενώ το Α’ Σύνταγμα Αεροπλάνων (Τατόι) υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Αεροπορίας. Επίσης ψηφίστηκε το Διάταγμα “Περί Οργανώσεως του Υπουργείου Αεροπορίας”, βάσει του οποίου προβλέπονταν οι εξής διευθύνσεις ή τμήματα:

Διεύθυνση Πολεμικής Αεροπορίας
Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Μετεωρολογικό

Επιπλέον, με το Διάταγμα αυτό καθορίστηκε γνωμοδοτικό όργανο με την ονομασία “Μόνιμον Συμβούλιον Αέρος”, το οποίο εξέταζε θέματα που αφορούσαν το αεροπορικό πρόγραμμα, την οργάνωση και εκπαίδευση, τα κονδύλια και τις παραγγελίες υλικού.

https://www.haf.gr/

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Σαν σήμερα στις 05/2/1930, ID: 3679

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual