Μία πρωτοποριακή λύση στο συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα της χρήσης μικρού μεγέθους μη επανδρωμένων αεροχημάτων του εμπορίου για τρομοκρατικές και άλλες εγκληματικές ενέργειες υιοθέτησε και αξιολογεί η Αστυνομία της Ολλανδίας.

Δείτε περισσότερα