Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1911 στη Θεσσαλονίκη.

Το 1927 κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Τεχνητών Α’ και το 1932 μεταπήδησε στο Σώμα Αεροπορίας ως μηχανουργός προαχθείς σε Επιτεχνίτη.

Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940-41.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου 28/1/1944 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 3938

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Σκοτώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1944 στο Παγγαίο.

http://www.pasoipa.org.gr