Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από  την Κέα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης σε 1 αποστολή.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 26/1/2016, ID: 3981

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

https://www.haf.gr