Η Διοίκηση Ναυτικών Αεροπορικών Συστημάτων (NAVAIR: Naval Air Systems Command) του Ναυτικού των ΗΠΑ ανέθεσε στη Northrop Grumman τη σύμβαση για την παροχή των υλικών και των υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την παράδοση μέχρι το 2019 ενός αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης E-2D το οποίο προορίζεται να παραδοθεί εν συνεχεία στις Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας.

Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 285.975.244 δολάρια Η.Π.Α και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το αεροσκάφος αναμένεται να ενταχθεί στην Ιαπωνική δύναμη έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

http://www.pronews.gr