Βαθμός Επισμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 31η Μοίρα Βομβαρδισμού
Αεροσκάφος Potez 633 B2 Grec


Γεννήθηκε το 1907 στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας.

Τον Οκτώβριο του 1926 εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, απ’ όπου αποφοίτησε τον Αύγουστο του 1930 με τον βαθμό του Ανθυπιλάρχου.

Τον Απρίλιο του 1931 εντάχθηκε στη δύναμη του προσωπικού της Σχολής Αεροπλοΐας του Σέδες και τον επόμενο χρόνο με το πτυχίο του χειριστή-παρατηρητή μετατάχθηκε στην Αεροπορία ως Ανθυποσμηναγός.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου 21/12/1940 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 5158

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Υπηρέτησε σε διάφορες αεροπορικές μονάδες. Με την κήρυξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τοποθετήθηκε ως διοικητής στην 31η Μοίρα Βομβαρδισμού όπου παρέμεινε μέχρι το θάνατό του.

Χάθηκε τις 21 Δεκεμβρίου 1940 κατά την εκτέλεση πολεμικής αποστολής στα Ιωάννινα με αεροσκάφος Potez 633 της 31ης Μοίρας Βομβαρδισμού.

http://www.pasoipa.org.gr