Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνωρίσεως
Αεροσκάφος Republic RF-84F Thunderflash


Γεννήθηκε το 1945 στη Δομνίστα Ευρυτανίας.

Το Σεπτέμβριο του 1964 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας και αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 1967 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1973, στην περιοχή Λάρισας, εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή πτή­σεως δι’ οργάνων και κάθοδο GCA, όταν το αερο­σκάφος του RF-84F της 348 Μοίρας Τακτικής Ανα­γνωρίσεως κατέπεσε στο έδαφος και συνετρίβη.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΤΣΙΡΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου 28/11/1973 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 6119

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr