Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 32η Μοίρα Βομβαρδισμού
Αεροσκάφος Bristol Blenheim Mk I/Mk IV/Mk V Bisley


Γεννήθηκε το 1916 στη Λάρισα.

Τον Οκτώβριο του 1935 εισήλθε στο Τμήμα Αξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας και αποφοίτησε τον Αύγουστο του 1938 με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού και πτυχίο χειριστή.

Σκοτώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1940 κατά την εκτέλεση αποστολή βομβαρδισμού με αεροσκάφος Blenheim της 32ης Μοίρας Βομβαρδισμού στην περιοχή Πογραδετς – Λυν – Ελβασάν, τομέα του Γ’ Σώματος Στρατού.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννου 27/11/1940 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 6183

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr/