Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 116 Πτέρυγα Μάχης
Αεροσκάφος Lockheed TF/F-104G Starfighter


Γεννήθηκε το 1940 στο Γυμνό Αργολίδας.

Εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας το Σεπτέμ­βριο του 1960 και αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 1963 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1969, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως, λόγω πτώσεως του αεροπλάνου του F-104G κοντά στον Κρίνο Αχαΐας.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτου 27/11/1969 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 6166

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Υπηρετούσε στην 116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος).

http://www.pasoipa.org.gr/